Guilded

Etter noen år med Discord har vi valgt å flytte over til Guilded som plattform.

– Hvorfor Guilded?

Kort fortalt tilbyr Guilded en rekke funksjoner som vi ser verdien av. Vi får nå ny muligheter, hvor målet er å utvide tilbudet til våre deltakere.

Guilded tilbyr blant annet:

  • – Turneringssystem
  • – Forum
  • – Kalender
  • – Undergrupper
  • – Avstemming og skjema

- Turneringer

Den største endringen for mange blir at turneringene nå blir organisert gjennom Guilded. Altså må du ha en Guilded-konto for å melde deg på.
Dette gir oss et godt utbytte når det gjelder administrering av turneringer. Vi kommer til å legge ut informasjon om hvordan dette fungerer i god tid før vi åpner for påmelding. Det vil også være mulighet for å få hjelp under TC22.

Planen er også å kunne bruke dette til potensielt å få til turneringer utenfor våre arrangementer også. Kanskje en liga? Når og hvordan vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

– Kalender

Ved hjelp av kalenderfunksjonen ønsker vi også å vise hva som skjer i lokalmiljøet, og spre ordet om lignende tilbud. Deriblant har vi nå samarbeid med både Arkaden og Spillklubben. Ikke bare under arrangementet, men også i form av en oppslagstavle som viser hva som skjer.

– Undergrupper

Dette er server grupper hvor vi kan dele opp serveren i mindre grupper. Blant annet kan vi ha dedikerte grupper for utvalgte spill, eller interesser.
Her er mulighetene mange, men vi avventer med å spre deltakerne for mye i starten.

– Avstemming og skjema

Om det er noe du ønsker å vite stemningen på, kan man nå kjapt og enkelt opprette en avstemming. Som blant annet for å høre med alle hvilket spill som er mest populært. Eller du kan opprette et skjema for gjøre enkle undersøkelser.

Og dette er bare starten på hva vi kommer til å satse på. Spre ordet til alle venner og bekjente!

Hopp inn på vår server!