Regler på The Convention

Som arrangør av The Convention, reserverer vi oss retten til å bortvise deltakere som bryter vårt reglement eller norsk lov. Dette vil skje uten refusjon av billett, reise eller andre utgifter.

Mobbing

Vi praktiserer nulltoleranse for mobbing på The Convention. Vi vurderer alvorlighetsgraden av hver enkelt situasjon og arbeider aktivt for å finne passende løsninger. I tilfeller der mobbing anses som alvorlig, vil den ansvarlige bli bedt om å forlate arrangementet.

Hvis du eller noen du kjenner opplever mobbing under The Convention, oppfordrer vi deg til å kontakte det nærmeste crew-medlemmet og gi en detaljert beskrivelse av situasjonen. Vi tar mobbing svært alvorlig og er her for å hjelpe.

Røyking

For sikkerheten til alle deltakere, er all bruk av åpen ild innendørs strengt forbudt. Røyking er kun tillatt på angitte områder. Vi ber deg unngå å bruke nødutganger for å komme ut og røyke, da disse er koblet til vårt alarmsystem. Videre er det ikke tillatt å bruke e-sigaretter innendørs, da de kan være vanskelige å skille fra vanlige sigaretter på avstand og dermed forvirre både deltakere og crew.

Alkohol og Rusmidler

På The Convention er det nulltoleranse for bruk av alkohol og rusmidler. Enhver deltaker som blir tatt i besittelse av slike substanser, vil umiddelbart bli utvist fra arrangementet. Foreldre/foresatte og/eller politiet vil bli kontaktet. Personer som viser tydelige tegn på beruselse vil bli nektet adgang til arrangementet og/eller bedt om å forlate området.

Ingen Gratispassasjerer

Vi minner om at det er strengt forbudt å forsøke å komme inn i hallen på ureglementert vis. Våre vakter patruljerer både inne i hallen og området rundt, og hele området er under kontinuerlig kameraovervåkning. Bruk av forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser.

Ytterligere Informasjon

Vi ønsker å være tilgjengelige for eventuelle spørsmål eller bekymringer du måtte ha. Du kan kontakte oss via våre sosiale mediekanaler for mer informasjon om The Convention og hva det innebærer å delta.

 

Kontaktinformasjon

– Daglig leder Mareno Steira: tlf. 99456634

– E-post: admin@convention.no

– PR-ansvarlig: tony@convention.no