§1 LAGETS SAMMENSETNING

1.1 Et lag består av 5 spillere (startoppstilling) med mulighet for opptil 3 reserver.
1.2 Spillere kan ikke være medlem av mer enn ett lag i samme turnering.
1.3 En trener/coach kan være tilknyttet laget, men kan ikke delta som spiller.
1.4 Alle spillere må spille på sin primære konto og kan ikke delta med smurf-kontoer.
1.5 Spillernavn og Riot IDs må være identiske med de registrerte spillerne gjennom hele turneringen.

§2 KAMP STRUKTUR

2.1 En kamp består av en serie med kart (best av 3).
2.2 Kartene i en kamp bestemmes på forhånd av konvensjon.
2.3 Hvert lag har rett til å bytte 1 kart hver.
2.4 Startoppstillingen for hvert kart velges før kampstart og kan endres mellom kartene.
2.5 Kampene spilles på offisielle Valorant-servere med turneringsinnstillinger.
2.6 Kampene spilles med et forsinket livestream med minst 1 minutt forsinkelse.

§3 KAMPFORLØP

3.1 Kampene spilles etter prinsippet «Angrep mot Forsvar». Hvert lag vil bytte side etter et bestemt antall runder.
3.2 Kampene spilles med fastsatte rundetider og antall runder per halvdel.
3.3 Hvert lag har rett til å ta et begrenset antall pauser i løpet av kampen for taktiske diskusjoner.
3.4 Lagene må overholde god sportsånd og unngå usportslig oppførsel og verbal misbruk.
3.5 Bruk av tredjeparts programvare, juks eller utnyttelse av spillfeil (bugs/exploits) er strengt forbudt og kan føre til straffetiltak.
3.6 Hvis en spiller opplever tekniske problemer, kan en tidsbegrenset pause bli gitt etter administratorens skjønn.
3.7 Kampen avsluttes når et lag vinner det nødvendige antallet kart i serien.

§4 SPILLESTED OG UTSTYR

4.1 Kampene spilles på offisielle Valorant-servere eller på servere godkjent av turneringsarrangøren.
4.2 Hvert lag er ansvarlig for sitt eget spillutstyr og internettforbindelse.
4.3 Bruk av utvendig kommunikasjon, med unntak av det som er tillatt av turneringsreglene, er ikke tillatt under kampen.
4.4 Spillere og lag må overholde de tekniske kravene og retningslinjene som er fastsatt av turneringsarrangøren.
4.5 Spillere kan ikke bruke kommunikasjonsutstyr som gir en ufair fordel, slik som walkie-talkies eller mobilt kommunikasjonsutstyr under kampen.

§5 SANKSJONER

5.1 Lag og spillere som bryter reglene kan bli utsatt for ulike typer straff, inkludert advarsler, tapte kamper, diskvalifikasjon, utestengelse eller reduksjon av premiepenger.
5.2 Administratorene forbeholder seg retten til å vurdere og håndheve straffer i henhold til alvorlighetsgraden av bruddene.
5.3 Gjentatte brudd eller alvorlige overtredelser kan føre til strengere straffetiltak.
5.4 Lag og spillere har rett til å klage på straffetiltak i henhold til klageprosedyrene fastsatt av turneringsarrangøren.

Disse lagreglene for Valorant er ment å sikre rettferdig og konkurransedyktig spill og oppførsel blant lagene. Spillerne og lagene oppfordres til å lese og forstå disse reglene før de deltar i turneringen.

Antall lag/deltakere krevd for å kjøre optimal kompo: 6 lag (30 deltakere)