Sikkerhet på The Convention

Sikkerhet er viktig for oss og vi ønsker at alle skal ha et trygt arrangement i Braatthallen. Vi har samlet den viktigste sikkerhetsinformasjonen under. Har du har flere spørsmål rettet til sikkerheten under arrangementet etter å ha lest dette kan du sende en e-post til admin@convention.no.

Røyking

All åpen ild innendørs er forbudt. Røyking er kun tillatt på angitte områder. Ikke ta i bruk nødutganger for å gå ut for å gå ut og røyke da disse er koblet til et alarmsystem. Det er ikke tillatt å bruke e-sigaretter innendørs da disse er vanskelig å skille fra vanlige sigaretter på avstand, og derfor kan forvirre både deltagere og crew.

Alkohol

All alkoholholdig drikke er strengt forbudt på arrangementet, inkludert på parkeringsområdet. Alt av alkohol vil bli tømt ut. Berusede personer vil ikke slippe inn i hallen. Personer som blir funnet beruset inne i hallen vil bli kastet ut av arrangementet uten refusjon av billettutgifter.

Ingen gratispassasjerer

Alle forsøk på å komme seg inn i hallen utenom innsjekk punktene er forbudt. Vaktene patruljerer både inne i hallen og området rundt hallen, og det er kameraovervåkning døgnet rundt. Forfalskede adgangsbånd vil få konsekvenser.

Sporing på nettverket

Arrangøren kan benytte seg av nettverks sporing eller andre metoder som et ledd i å finne frem til ansvarlig person/maskin. Dette vil gjelde ved mistanke om distribusjon av narkotika eller barnepornografi/dyrepornografi, og kun etter samråd med politiet. Slike saker blir overlevert til politiet, og vil kunne medføre utestengelse fra arrangementet.

Tyveri

Vennligst ikke legg penger, kamera, mobiltelefoner, eksterne disker eller andre verdigjenstander synlig. The Convention får sjeldent inn rapporter om tyveri, men vi ser at mange legger igjen eiendeler uten tilsyn. Hvis du er alene med utstyret ditt, bli kjent med de som sitter rundt deg slik at dere kan hjelpe hverandre med å passe på tingene når noen av dere ikke er til stede. Skriv ned serienumre, slik at vi kan identifisere eiendelen din hvis vi skulle få den inn. Kontakt Sikkerhet hvis noe er stjålet. Om du finner noe som ikke er ditt, lever dette til noen i Crew. Alt av tyveri må anmeldes på politiets nettsider eller til politiet direkte.

Vi kan ikke hjelpe med anmeldelser.

Ved nødsituasjon

Hvis det skulle oppstå en situasjon der hallen må evakueres vil dette bli varslet over vårt PA-anlegg, samt at alle taklys vil bli skrudd på. Gå til nærmeste nødutgang i et rolig tempo. Ikke ta med deg din datamaskin eller bagasje, da dette vil hindre en eventuell  evakuering. Hjelp andre med å komme seg ut og følg alle instruksjoner fra crew.

Hvis du skulle oppdage en brann, utløs nærmeste manuelle brannmelder, kontakt et crewmedlem og/eller ring 110. Følg instruksjoner fra crew, brannmannskap og politiet. Hvis brannalarmen utløses, skru av all musikk/lyd og følg instrukser gitt over PA-anlegg og/eller megafoner. Vaktene vil overvåke brannalarmsystemet døgnet rundt, og reagerer umiddelbart hvis det oppstår avvik fra det normale.

Nødetater

Vi har i alle år hatt et tett og nært samarbeid med alle nødetatene i Kristiansund. Brannvesen godtar alle installasjoner og politiet er jevnlig innom hallen under arrangementet.

Mer informasjon

Hvis du har spørsmål angående sikkerhet eller medisinske spørsmål, eller har informasjon som du ønsker at vi skal være klar over, er du velkommen til en prat med oss. Vi er her for å hjelpe deg.

Daglig leder Mareno Steira: Tlf: 99456634
Mail: admin@convention.no
Facebook

Arrangøren av The Convention reserverer seg retten til å bortvise deltakere som bryter vårt reglement, eller norsk lov, uten refusjon av billett, reise eller andre utlegg.